Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Vyučovanie konfirmácie

Autor Jan Hlas, Zverejnene aug 24, 2018

Prvé spoločné stretnutie rodičov konfirmandov 1. a 2. roč. sa uskutoční v stredu 3.10.2018 o 16:15 hod. v zborovej sieni. Sústredenie konfirmandov sa uskutoční v dňoch 19.–21.10.2018.
Vyučovanie konfirmácie začína v piatok 5.10.2018 o 15:30 hod.
v zborovej sieni.