Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Prihláška na vyučovanie konfirmácie

Autor Jan Hlas, Zverejnene jún 30, 2018

Rodičom detí, ktoré do 1.9.2018 dovŕšia vek 12 rokov
odporúčame vziať si prihlášku na vyučovanie
konfirmácie, ktorú nájdete na stolíku pred vstupom do
kostola alebo si ju môžete stiahnuť na stránke
www.ecavza.sk/dokumenty. Vypísanú prihlášku
prineste na farský úrad. Prosíme o rozšírenie tejto
informácie medzi všetkých členov cirkevného zboru.
Ďakujeme za spoluprácu.