Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Služby Božie – video alternatíva

Autor Jan Simko, Zverejnene mar 30, 2020

Milí bratia sa sestry, aj napriek obmedzeniam súvisiacim s koronavírusom (COVID-19) ostávame s vami.

1. Počas týždňa (obvykle v stredu) pre vás pripravujeme video pozdravy na povzbudenie.
2. Zároveň na každú nedeľu nahrávame krátku videopobožnosť, ktorá pozostáva z piesní, krátkeho slova pre deti, kázne, modlitieb a oznamov.
3. Počas veľkonočného obdobia pripravujeme nahrávky čítaných Pašií (Smrtná nedeľa, Kvetná nedeľa, Veľký Piatok).

Všetky nahraté videá si môžete kedykoľvek pozrieť na tomto odkaze, na našom Facebook profile a aj na našom YouTube kanáli. Od Kvetnej nedele vysiela videopobožnosti aj lokálna televízia TV Severka, ktorej signál je napr. šírený v programovej službe Orange TV, Mágio, Tesatel, GAYA.

Najnovšie nahrávky videopobožností a čítaných Pašií zverejníme na Veľký Piatok 10. apríla a následne aj na Veľkonočnú nedeľu.

Veríme, že vám táto forma aspoň trochu zmierni následky zrušenia spoločného stretávania a poslúži k duchovnému povzbudeniu.

Myslíme na vás v modlitbách a zostávame s pozdravom Božieho pokoja.

vedenie cirkevného zboru