Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Služby Božie – Zjavenie Jána – Listy zborom

Autor Jan Hlas, Zverejnene nov 8, 2019

Milé sestry, milí bratia, nasledujúcich 7 nediel budeme vo zvesti slova Božieho na dopoludňajších službách Božích v Žiline prechádzať 7 listov zo Zjavenia Jána, ktoré sú adresované cirkvi. Znovu sa budeme môcť zastaviť a vo svetle Božieho slova reflektovať svoje životy aj život a pôsobenie nášho cirkevného zboru. Túto sériu kázní začíname 10.11.2019 (Tretia nedeľa pred koncom cirkevného roka) List chladnúcemu zboru efezskému (Zjavenie 2, 1-7). Potom budeme pokračovať: 17.11. (Predposledná nedeľa cirkevného roka) List sužovanému zboru smyrnenskému (Zj 2, 8-11) 27.11. (Posledná nedeľa cirkevného roka) List zápasiacemu zboru pergamonskému (Zj 2, 12-17); 1.12. (1. adventná nedeľa) List napredujúcemu zboru tyatírskemu (Zj 2, 18-29); 8.12. (2. adventná nedeľa) List odumierajúcemu zboru sardskému (Zj 3, 1-6); 15.12. (3. adventná nedeľa) List bohumilému zboru filadelfskému (Zj 3, 7-13) a 22.12. (4. adventná nedeľa) List vlažnému zboru laodikejskému (Zj 3, 14-22).

Pomôcka: Tabuľka