Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Spoločné modlitby po službách Božích

Autor Jan Hlas, Zverejnene sep 12, 2019

…modlite sa jeden za druhého. Veľa zmôže účinná modlitba
spravodlivého. Jk. 5, 16

Osobná modlitba za potreby každého z nás je neoddeliteľnou súčasťou spoločenstva. Apoštolovia vo svojich listoch pripomínali, aké je dôležité modliť sa navzájom jeden za druhého. Aj v našom zbore chceme vytvoriť priestor pre takýto druh modlitby. Chceme vám slúžiť a modliť sa s vami. Môžeš prísť k modlitbám, ak prežívaš bolesť, trápenie, sužuje Ťa choroba, ak sa chceš modliť za svojich blízkych v rodine, v práci, v škole, v okolí , ak Ťa čaká nejaké rozhodnutie a nevieš , ktorou cestou sa vybrať, alebo ak chceš vyjadriť svoju vďačnosť Pánu Bohu, alebo máš čokoľvek iné, za čo sa chceš modliť. Príď. Každú nedeľu po skončení dopoludňajších služieb Božích chceme poskytnúť priestor pre každého z vás na takéto modlitby. Budeme sa modliť na chóre nášho kostola. Veď kde sa dvaja alebo traja stretnú v Ježišovom mene, tam je mocný Boh medzi nimi.