Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

15.9.2015, Stretnutie neordinovaných služobníkov TUS

Autor Jan Simko, Zverejnene sep 8, 2015

Dňa 15.9.2015 sa v Žiline od 9:00 hod. uskutoční Neformálne stretnutie neordinovaných služobníkov Turčianskeho seniorátu. Pozvánka na stretnutie platí pre blízkych spolupracovníkov duchovných pastierov z radov presbyterov, členov výborov, kostolníkov, dozorcov, kurátorov, účtovníkov, pokladníkov, kantorov, vedúcich mládeže…
Na stretnutí sa predovšetkým budeme spoznávať, diskutovať a zbierať námety pre plánovanie ďalších seniorátnych podujatí a programov pre skvalitnenie služby neordinovaných v CZ.
Rozhovory v skupinách:

  • Dozorcovia, poddozorcovia;
  • Kurátori, kostolníci, hospodársky výbor;
  • Účtovníci, pokladníci, revízna komisia;
  • Vnútromisijný výbor, modlitebné spoločenstvo;
  • Vedúci mládeže, hudobných skupín, detská besiedka;
  • Kantori;
  • Diakonia.

Na stretnutí bude vytvorený priestor aj na zdieľanie, svedectvá o živote a dianí v našich cirkevných zboroch.
Popoludní je ponúknutá spoločná návšteva hradu Lietava s informáciami o histórii hradu, kde sa narodil v roku 1567 gróf Juraj Thurzo, neordinovaný zvolávateľ Žilinskej synody v roku 1610.

Prihlásiť sa na toto podujatie môžete na farskom úrade v Žiline do 6.9.2015.