Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

18.-25.1.2020, Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Autor Jan Hlas, Zverejnene jan 18, 2020

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV v Žiline sa bude konať od 18.1. – 25.1.2020 so začiatkom vždy o 18:00 hod. 
– 18.1. (sobota)– Cirkev adventistov siedmeho dňa, Škultétyho 7
– 19.1. (nedeľa) – ECAV ZA
– 21.1. (utorok) – Otvorený kresťanský zbor, Záv. cesta 23
– 23.1. (štvrtok) – Gréckokatolícka cirkev, Nanterská 24
– 24.1. (piatok) – Rímskokatolícka cirkev, Kostol sv. Barbory
– 25.1. (sobota) – Cirkev bratská, ZUŠ, Dolný Val 2