Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

VKS 2018 – Materiál pre konventuálov

Autor Jan Hlas, Zverejnene feb 13, 2019

VKS 2018 – Materiál pre konventuálov