Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Zbierka na opravu organu

Autor Jan Hlas, Zverejnene mar 21, 2020

Milí bratia a sestry, ďakujeme za vašu doterajšiu ochotnú štedrosť pri financovaní opravy nášho organu v Žiline.

K 3.4.2020 sa vyzbieralo 39.048 – EUR. Do konečnej sumy 40.000 EUR, potrebujeme ešte dofinancovať z našich zdrojov 952 – EUR. Svoje milodary môžete zasielať na účet CZ s vyznačením účelu formou variabilného symbolu 555 alebo odovzdať v hotovosti na fare.

Srdečne ďakujeme všetkým darcom.