Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Zbierka na opravu organu

Autor Jan Hlas, Zverejnene jan 17, 2020

Milí bratia a sestry, ďakujeme za vašu doterajšiu ochotnú štedrosť pri financovaní opravy nášho organu v Žiline. Práce postupne napredujú. K 17.1.2020 sa vyzbieralo 31 617,- EUR. Do konečnej sumy 40 000 EUR, potrebujeme ešte dofinancovať z našich zdrojov 8 383,- EUR. Svoje milodary môžete zasielať na účet CZ s vyznačením účelu formou variabilného symbolu 555 alebo odovzdať v hotovosti na fare. Čo je ešte pred nami? Dokončenie rekonštrukcie vzdušníc II. manuálu, oprava kovových píšťal, povrchová obnova prospektu, montáž nových elektrických komponentov do traktúry a hracieho stola, ich komplexná modernizácia a nakoniec i výroba nastaviteľnej lavice. Zároveň nás ešte čaká doplnenie registrov pre pedál (píšťaly a malé vzdušnice) a úpravy niekoľkých jestvujúcich registrov. Napokon sa zmontujú pôvodné, modernizované i nové časti a zostaví sa celý organ priamo v kostole. V závere budú nasledovať práce so zvukom organa – teda intonácia a ladenie. Práce robia pracovníci Organárskych dielní Žilina. Je zrejmé, že sa jedná o rozsiahlu rekonštrukciu a modernizáciu organa a pred nami je ešte veľa práce. Dúfame, že sa naša predstava naplní a organ bude zrekonštruovaný a pripravený k oslave Pána Boha už na Veľkú noc 2020. Srdečne ďakujeme všetkým ochotným podporovateľom.