Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Zbierka pre postihnutých výbuchom plynu v Prešove

Autor Jan Hlas, Zverejnene nov 12, 2019

Predsedníctvo cirkvi vyhlásilo zbierku na pomoc postihnutým pri výbuchu plynu v Prešove. Ochotní darcovia môžu poslať svoj milodar na oficiálny účet GBÚ: IBAN: SK55 0200 0000 0013 6875 6257, VS: 379 400.