Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Zborový dotazník

Autor Jan Hlas, Zverejnene nov 7, 2019

Milé sestry, milí bratia, vedenie cirkevného zboru vám v adventnom období
predloží Zborový dotazník, v ktorom sa chceme spoločne zamerať na život nášho cirkevného zboru. Radi by sme vás aj týmto spôsobom inšpirovali k zapojeniu sa do života nášho spoločenstva. Zároveň chceme s odvážnou vierou prostredníctvom dotazníka uvažovať o našej spoločnej zborovej budúcnosti. Dotazník bude dostupný od 1.12. – 22.12.2019 (1. – 4. adventná nedeľa) v online forme. Odkaz na webový link sa bude nachádzať v Informačnom liste a na webovej stránke nášho zboru. Dotazník bude k dispozícií aj v tlačenej forme na všetkých bohoslužobných miestach: Žilina, Rajec, Čadca a Bytčica. Vyplnený dotazník bude možné vložiť do zberných nádob. Zvoľte si formu, ktorá vám najviac vyhovuje, ale pokiaľ je to možné, vyplňte ho online. V niektorých otázkach stačí označiť jednu z možností, v iných bude potrebné napísať svoj názor. Posledné tri otázky v dotazníku sú určené pre tých, ktorí v cirkevnom zbore aktívne slúžia. Povzbudzujeme vás k odpovediam na všetky predkladané otázky. Prosím, prijmite túto aktivitu s láskou a porozumením. Váš názor nás zaujíma a je pre nás potrebný. Nádejame sa, že dotazník poslúži k ešte lepšiemu a vernejšiemu fungovaniu nášho cirkevného zboru. Výsledky by sme chceli zverejniť v priebehu februára 2020 po spracovaní odpovedí. Vopred Vám ďakujeme za ochotu zapojiť sa do diela obnovy.