Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Božie Slovo je blízko

feb 23, 2020, Autor: Olinka Kaňuchová

Vypočuť | Stiahnuť

Večerná kázeň: Božie Slovo je blízko (R 10, 8)
„Ale čo hovorí Písmo? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci; to je slovo viery, ktoré kážeme. “