Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Byť bližšie k Pánovi

sep 8, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Večerná kázeň: Byť bližšie k Pánovi (2M 34, 28-29)
A bol tam s Hospodinom štyridsať dní a štyridsať nocí; chlieb nejedol ani vodu nepil; vtedy  napísal na dosky slová zmluvy, desať prikázaní. Keď Mojžiš zostupoval z hory Sinaj, dve dosky svedectva boli v jeho rukách, ale Mojžiš nevedel, že pokožka jeho tváre žiari, keďže hovoril s Hospodinom.