Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Ján Krstiteľ. Muž, ktorý upriamuje pozornosť na Krista.

dec 17, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Ján Krstiteľ. Muž, ktorý upriamuje pozornosť na Krista. (Lukáš 7, 28)

Hovorím vám: Medzi narodenými zo žien nieto väčšieho nad Jána, ale kto je najmenší v kráľovstve Božom, je väčší než on.