Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Kráľovstvo nebeské je najvzácnejšie

aug 18, 2019, Autor: Marek Hrivňák

Vypočuť | Stiahnuť

Večerná kázeň: Kráľovstvo nebeské je najvzácnejšie (Mt 13, 45-46)
Ďalej podobné je kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly; keď našiel drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju.