Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Milosť Pána Ježiša nás vedie k skutkom lásky

feb 16, 2020, Autor: Olinka Kaňuchová

Vypočuť | Stiahnuť

Večerná kázeň: Milosť Pána Ježiša nás vedie k skutkom lásky (J 15, 13-14)
„Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem.”