Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Obeť Pána Ježiša za nás zlých, biednych

mar 1, 2020, Autor: Jozef Havrila

Vypočuť | Stiahnuť

Večerná kázeň: Obeť Pána Ježiša za nás zlých, biednych (R 5, 6-8)
„Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných. Lebo za spravodlivého sotvakto umrie, aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. “