Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Oblečme si Pána Ježiša

sep 1, 2019, Autor: Olinka Kaňuchová

Vypočuť | Stiahnuť

Večerná kázeň: Oblečme si Pána Ježiša (R 13, 14)
Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte tak, aby vznikali v ňom zlé žiadosti.