Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Pozdvihni oči

aug 4, 2019, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Večerná kázeň: Pozdvihni oči (1M 13, 14)
Hospodin riekol Abrámovi potom, keď sa Lót odlúčil od neho: Pozdvihni oči a z miesta, na ktorom si, zahľaď sa na sever i na juh, na východ i na západ.