Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Pripravovateľ cesty Pánovi

dec 17, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová

Vypočuť | Stiahnuť

Večerná kázeň: Pripravovateľ cesty Pánovi (Marek 1, 2-3)

Takto píše prorok Izaiáš: Ajhľa, posielam svojho posla pred Tebou, a ten pripraví Ti cestu; hlas volajúceho na púšti: Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte Mu chodníky.