Launch Sermon Player

1.Mojžišova 29:15-35, 30:1-24 Jákobova ženba, Jákobove deti (Marián Kaňuch)