Launch Sermon Player

1. Mojžišova 35:1-15 Jákobov návrat do Bételu (Marián Kaňuch)