Launch Sermon Player

2. Mojžišova 1, 8-22 Utláčanie Izraelcov v Egypte (Marián Kaňuch)