Launch Sermon Player

2. Mojžišova 3, 1-10 Mojžišovo poverenie (Marián Kaňuch)