Launch Sermon Player

2. Mojžišova 6, 2 – 7, 1-13 Druhé Mojžišovo poverenie (Marián Kaňuch)