Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Mt(10, 32)
„Preto, ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach”

Káže: Olinka Kaňuchová