Launch Sermon Player

Večerná kázeň: L (18, 7)
„Či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k Nemu?“

Káže: Lenka Janotková