Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Mt (5, 13)
Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali.

Káže: Jozef Havrila