Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Mt(5, 6)
„Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú.“

Káže: Josh Reese