Launch Sermon Player

Večerná kázeň: 1K(10, 13)
„Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný, On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť.”

Káže: Olinka Kaňuchová