Launch Sermon Player

Závierka občianskeho roka: Božia vernosť (1K 1, 9)
Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.