Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Božie Slovo je blízko (R 10, 8)
„Ale čo hovorí Písmo? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci; to je slovo viery, ktoré kážeme. “