Launch Sermon Player

Čakanie na druhý príchod Pána Ježiša (Mt 25, 13)
„Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, [kedy príde Syn človeka].“