Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Cena občianstva (Sk 22, 27-29)

Pristúpil teda veliteľ a povedal mu:
Povedz mi, si ty rímsky občan? A on odpovedal: Áno, som. A veliteľ
povedal: Ja som si za drahé peniaze zadovážil to občianstvo. Ale Pavel
odpovedal: Ja som sa však narodil (ako rímsky občan). Hneď nato
odstúpili od neho, ktorí ho mali bičovať. Aj sám veliteľ sa preľakol, keď
zvedel, že je rímsky občan, a on že ho dal poviazať.