Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Cesta nasledovania Pána aj cez ťažkosti (1Pt 5, 10)
Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ!