Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Chváliť Pána (1S 16, 23)
Kedykoľvek zlý duch od Boha napadol Saula, Dávid bral harfu a hrával. Takto sa Saulovi uľavilo a bývalo mu lepšie, lebo zlý duch odstupoval od neho.