Launch Sermon Player

Štedrovečerná kázeň: Čo nám prináša narodenie Pána Ježiša (L 2, 6)
„Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila.”