Launch Sermon Player

Ranná kázeň: 1M(45, 24-26)
„Tak prepustil svojich bratov; keď odchádzali, povedal im: Nevaďte sa po ceste! Bratia odišli z Egypta a prišli do Kanaánu k svojmu otcovi Jákobovi. A oznámili mu: Jozef ešte žije, ba panuje nad celým Egyptom. No otcovo srdce ostalo chladné, lebo im neveril.“

Káže: Lenka Janotková