Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Deň odpočinku (2M 23, 12)
Šesť dní konaj svoju prácu, na siedmy deň si však odpočiň, aby si odpočinul tvoj vôl i osol a vydýchol si syn tvojej slúžky i cudzinec.