Launch Sermon Player

Ranná kázeň: L (1, 8-13a)
„ Raz, keď podľa poriadku svojej triedy konal kňazskú službu pred Bohom, na neho padol lós podľa obyčaje kňazského úradu, aby vošiel do chrámu Pánovho a zapálil kadidlo. Všetko množstvo ľudu v hodinu kadenia modlilo sa vonku. Vtedy zjavil sa mu anjel Pánov, ktorý stál z pravej strany kadivého oltára. Ako ho Zachariáš uzrel, preľakol sa a zmocnila sa ho bázeň. Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariáš, lebo vypočutá bola tvoja modlitba…“

Káže: Marián Kaňuch