Launch Sermon Player

Druhý príchod Pána Ježiša (Zj 1, 7)
„Ajhľa, prichádza v oblakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho prebodli. Nariekať budú nad Ním všetky národy zeme. Tak je, amen!“