Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Sk (8, 55-56)
„Ale on, plný Ducha Svätého, vzhliadol k nebesám, videl slávu Božiu a Ježiša stáť na pravici Božej, i riekol: Ajhľa, vidím nebesá otvorené a Syna človeka stáť na pravici Božej.”

Káže: Marián Kaňuch