Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Hospodin je môj pastier (Ž 23, 1)
Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.