Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Iba Jeden (1Tim 2, 5-6)
Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, ktorý dal seba ako výkupné za všetkých ako svedectvo vo vopred určenom čase.