Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Ž 131
„Pútnická pieseň. Dávidova. Hospodine, moje srdce nie je pyšné a moje oči nie sú hrdé; nejdem za veľkými cieľmi, ktoré sú pre mňa predivné. Veru, upokojil som si dušu, utíšil ju. Ako nasýtené dieťa je pri svojej matke, ako nasýtené dieťa, tak sa cíti vo mne moja duša. Izrael, čakaj na Hospodina odteraz až naveky.“

Káže: Marián Kaňuch