Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Jedno je potrebné: Vidieť viac, ako vidíme (R 1, 8)
Predovšetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, že sa o vašej viere hovorí po celom svete.