Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Ježiš žije! (J 14, 19b)
pretože ja žijem, aj vy budete žiť.