Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Kde Boh pôsobí, premenu spôsobí (Sk 5, 14)
A čím ďalej, tým viac pribúdalo veriacich v Pána, mnoho mužov a žien.