Launch Sermon Player

Ranná kázeň: Iz(29, 5b – 6)
„V okamihu, náhle sa ti stane, že ťa Hospodin mocností navštívi hrmením, zemetrasením a veľkým hlukom, povíchricou a búrkou i plameňom žravého ohňa.“

Káže: Marián Kaňuch