Launch Sermon Player

Ranná kázeň: L(1, 45-47)
„A blahoslavená, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. Vtedy povedala Mária: Velebí moja duša Pána a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi, “

Káže: Lenka Janotková