Launch Sermon Player

Večerná kázeň: Konanie Svätej Trojice (1J 4, 14)
A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa.